Marian Langiewicz (1827-1887) generał, dyktator w powstaniu styczniowym. Zygmunt Padlewski (1836-1863) generał powstania listopadowego. Nieznany pułkownik kozacki. Konwój rekrutów opuszczający Warszawę. 4 odbitki na 1 stronie. Z: "L'Illustration" t.61 No 1045, s. 48, z d.7.03.1863

  • Twórca: nieznany
  • Czas powstania: 1863
  • Miejsce powstania / znalezienia: Paryż
  • Wymiary: wys. 37.4 cm, szer. 25.7 cm
  • Materiały: papier
  • Techniki: drzeworyt
  • Nr identyfikacyjny: MNK III-ryc.-36853
  • Właściciel: Muzeum Narodowe w Krakowie
Twoja ocena: Nic (Ocen: 1)

Brak komentarzy