"Cesarz w Zakładzie dla sierot i ubogich w Drohowyżu" z cyklu "Podróż inspekcyjna cesarza Franciszka Józefa I po Galicji we wrześniu 1880 r."

Brak ocen

Brak komentarzy