Portret Ludwika Gedrus-Eydziatowicza, majora Legionów Polskich na łożu śmierci - plakieta pamiątkowa

Brak ocen

Plakieta o kształcie prostokąta ze ściętymi górnymi i zaokrąglonymi dolnymi narożnikami, przedstawia głowę leżącego, martwego oficera. Mężczyzna jest w średnim wieku. Ma szczupłą, trójkątną twarz z jasnymi, podkręconymi wąsami. Głowa spoczywająca na poduszce owinięta jest bandażem. U góry napis: Major Eydziatowicz ofiara/ pokoju brzeskiego. Ludwik Gedrus-Eydziatowicz (1870-1918) był majorem Legionów Polskich. Służył w Dep. Wojskowy NKN jako oficer łącznikowy z Komendą Legionów Polskich, następnie był zastępcą Komendanta Grupy LP w Kozienicach. Po kryzysie przysięgowym przeszedł do Krajowego Inspektoratu Zaciągu Polskiej Siły Zbrojnej. Na wieść o postanowieniach traktatu brzeskiego odebrał sobie życie. Był, po mjr Włodzimierzu Mężyńskim (zawał serca) i por. Franciszku Dubielu (samobójstwo), kolejną ofiarą zdrady państw "sojuszniczych" w latach wojny dla Legionów Polskich, które osobnym traktatem zawartym z Ukrainską Republiką Ludową przyznały temu państwu część wschodnich ziem Rzeczypospolitej - Chełmszczyznę i część Podlasia. Plakieta Chodzińskiego, ukazująca Eydziatowicza na łożu śmierci jest unikatowym świadectwem gwałtownej reakcji legionistów na postanowienia traktatu brzeskiego.Za życia Eydziatowicza portretowali go Wiktor Gutowski (w Kozienicach) i Jan Raszka (prawdopodobnie na froncie w 1916 roku, jako kapitana LP) oprac. Wacława Milewska


Brak komentarzy