Portret mjr Filipa Kochańskiego, szefa sztabu Legionów Polskich (V-XII 1916) - projekt plakiety pamiątkowej

Brak ocen

Filip Lubicz Kochański (1875-1936), rtm Sztabu Generalnego armii austro-węgierskiej, w Legionach Polskich od wrzesnia 1915 - pocz. szef sztabu III Brygady, nast. od maja 1916 szef sztabu  LP. W styczniu 1917 powrócił do armii austr.Portret powstał jesienią 1916 roku w Baranowiczach, gdzie stacjonowały Legiony Polskie po wycofaniu z frontu.


Brak komentarzy