Godło domu "Pod jaszczurkami"

Brak ocen

W latach 1926-1929 kamienica w Rynku Głownym 8, zwana "pod Jaszczurkami", przebudowana została przez architektów Ludwika Wojtyczko i Stefana Żeleńskiego. W ramach tych prac zaprojektowany został nowy portal i nowe otwory okienne parteru elewacji frontowej kamienicy. W arkadę portalu wprawiona została kopia godła domu podczas gdy oryginał, przedstawienie walczących jaszczurek, przekazany został do Muzeum Narodowego. Pierwotna lokalizacja kamiennej rzeźby nie jest znana. We wgłębieniu pomiędzy wypukłościami profilu przedstawione są dwie splecione jaszczurki, dalekie od anatomicznej poprawności jednak wykonane z niezwykłą maestrią techniczną i poczuciem dekoracyjnego waloru kompozycji. Rzeźba zrealizowana została niezwykle plastycznie. Ażurowe, głębokie drążenia podnoszą walor światłocieniowy. Rzeźba pochodzi z czasów pobytu Wita Stwosza w Krakowie. Jej kompozycję zestawia się z jednym ze wsporników sklepienia Kaplicy Ogrojcowej przy kościele Św. Barbarych. Znaczenie symboliczne rzeźby jest niejasne. Przedstawienie dwóch jaszczurek w zaciętej walce stawia pod znakiem zapytania nasuwającą się "pozytywną" interpretację jaszczurki, czerpiącej energię ze światła słonecznego tak jak dusza szuka boskiego światła. Z drugiej strony trudno też uznać, że w godle domu zawarte są jakieś jednoznacznie mroczne odniesienia, np. postępujące za wersetem Ks. Kapł. 11, 29 (Spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi, następujące są nieczyste: kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek). Czemu miałoby to służyć? Sądzić można raczej, że było to nawiązanie do aptecznego przeznaczenia parteru kamienicy przy Rynku Głównym 8. Sproszkowany ogon jaszczurki używany był przecież do produkcji popularnych w średniowieczu paramedykamentów.


Brak komentarzy