Katalog zbiorów

Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij, by przesunąć linię czasu. Kliknij dwukrotnie by ustawić datę startową, ponów operację by ustawić datę końcową. Kliknij na wizerunek epoki, by dowiedzieć się więcej. Możesz też od razu podać żądane daty; dla dat przed Chrystusem dodaj minus.

O zbiorach i katalogu internetowym

Zbiory, nad którymi pieczę sprawuje Muzeum Narodowe w Krakowie liczą blisko 780 tysięcy eksponatów. Z liczby tej ponad 300 tysięcy stanowi kolekcja Muzeum i Biblioteki Książąt Czartoryskich, zarządzana przez Muzeum Narodowe. Zasadniczym trzonem zbioru jest sztuka polska (malarstwo, rzeźba, rysunek, rzemiosło artystyczne). Muzeum posiada jednakże sporo eksponatów zachodnioeuropejskich oraz kolekcję sztuki cerkiewnej. Ponadto Muzeum Narodowe w Krakowie zgromadziło bardzo cenny zbiór sztuki Dalekiego Wschodu, głównie japońskiej. Prócz dzieł sztuki Muzeum gromadzi zbiory biblioteczne (wśród nich stare druki, rękopisy i kartografię), numizmaty i dawną fotografię.

Katalog internetowy zawiera obecnie 131974 eksponaty i 105904 pliki multimedialne. Docelowo znajdą się tu informacje i dane multimedialne opisujące pełen zbiór muzealiów posiadanych lub zarządzanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Nasza kolekcja należy do największych w kraju. Z powodu jej ogromu nie wszystkie eksponaty mogły zostać udostępnione w tym katalogu. Ponadto, opisy niektórych eksponatów są niepełne, a cała treść katalogu może – dzięki stale prowadzonym pracom - ulegać zmianie z powodu dodawanych uzupełnień i wprowadzanych poprawek. W przypadku wykrycia błędów w systemie uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem inwentarze@muzeum.krakow.pl.

Zachęcamy również do odwiedzenia katalogów Biblioteki MNK oraz Biblioteki Książąt Czartoryskich.