Glina ceramiczna

  • Place of creation / found: Małopolska
  • Materials: glina
  • Identifier: MNK IV-PN-77/15
  • Ownership: Muzeum Narodowe w Krakowie
No votes yet

No comments