"Cesarz w Sukiennicach wśród ludu krakowskiego" z cyklu "Podróż inspekcyjna cesarza Franciszka Józefa I po Galicji we wrześniu 1880 r."

No votes yet

No comments